โบนัสเปิดให้เล่นเวลา 00:00 - 06.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาสามารถลุ้นโชคได้เพียง 1 ครั้ง

โบนัสเปิดให้เล่นเวลา 00:00 - 06.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาสามารถลุ้นโชคได้เพียง 1 ครั้ง